Electrical Works

In addition to a number of services, JS Group specializes in the development of electrical projects. The company is working in the following areas in order to do more radical work in this area:

– ixtisaslaşmış kadrların müvafiq sahədə istehsalata cəlbi
– elektrik laihələrinin həyata keçirilməsi üçün yüksək maddi texniki bazanın formalaşdırılması
– ən keyfiyyətli dünya standartlarına uyğun materiallar vasitəsilə istehsalatın aparılması
– elektrik laihələrin həyata keçməsində və istehsalatda ən son elmi nəaliyyətlərin tətbiqi
– əhalinin təminatı ilə bərabər əhalinin təhlükəsizliyi prinsiplərinin yanaşı həyata keçirməsi

Production of electric sheets

Our company also offers its customers electric shields. It should be noted that in general, dozens of types of electric screens are produced in countries around the world.
Electric shields are produced in various structures for their intended use. The classification of these sheets is carried out in the following directions:

– Ticarət şərtinə görə istehsal olunan elektrik şitləri – Bu istiqamətdə elektrik şitləri bölünür: ağır elektrik şitləri, normal və yüngül elektrik şitləri.
– Müəssisə növünə görə istehsal olunan elektrik şitləri – Bu istiqamətə görə elektrik şitlərinin iki növü ayrılır sabit və hərəkətli.
– İstifadə məqsədinə görə istehsal olunan elektrik şitlər – bu istiqamətdə elektrik şitləri hava yolları və yeraltı qurulan şitlərə bölünür.
– Gərginlik dəyərinə görə istehsal olunan elektrik şitləri – aşağı, orta, yüksək gərginlikli elektrik şitləri.
– Material növünə görə istehsal olunan elektrik şitləri – mis keçiricili, alüminium keçiricili.
– İzolyator tipinə görə istehsal olunan elektrik şitləri – Termoplastik İzolyasiya Edilmiş elektrik şitləri, Termoset İzolyasiya Edilmiş elektrik şitləri

Specialist team members

Certified company

Quality work

7/24 support