Электротехнические работы

Помимо ряда услуг, JS Group специализируется на разработке электротехнических проектов. Компания работает по следующим направлениям, чтобы провести более радикальную работу в этом направлении:

– ixtisaslaşmış kadrların müvafiq sahədə istehsalata cəlbi
– elektrik laihələrinin həyata keçirilməsi üçün yüksək maddi texniki bazanın formalaşdırılması
– ən keyfiyyətli dünya standartlarına uyğun materiallar vasitəsilə istehsalatın aparılması
– elektrik laihələrin həyata keçməsində və istehsalatda ən son elmi nəaliyyətlərin tətbiqi
– əhalinin təminatı ilə bərabər əhalinin təhlükəsizliyi prinsiplərinin yanaşı həyata keçirməsi

Производство электротехнических листов

Наша компания также предлагает своим клиентам электрические листы. Следует отметить, что в целом в странах мира производятся десятки видов электрических экранов.
Электрощиты производятся в различных конструкциях по назначению. Классификация этих листов осуществляется по следующим направлениям:

– Ticarət şərtinə görə istehsal olunan elektrik şitləri – Bu istiqamətdə elektrik şitləri bölünür: ağır elektrik şitləri, normal və yüngül elektrik şitləri.
– Müəssisə növünə görə istehsal olunan elektrik şitləri – Bu istiqamətə görə elektrik şitlərinin iki növü ayrılır sabit və hərəkətli.
– İstifadə məqsədinə görə istehsal olunan elektrik şitlər – bu istiqamətdə elektrik şitləri hava yolları və yeraltı qurulan şitlərə bölünür.
– Gərginlik dəyərinə görə istehsal olunan elektrik şitləri – aşağı, orta, yüksək gərginlikli elektrik şitləri.
– Material növünə görə istehsal olunan elektrik şitləri – mis keçiricili, alüminium keçiricili.
– İzolyator tipinə görə istehsal olunan elektrik şitləri – Termoplastik İzolyasiya Edilmiş elektrik şitləri, Termoset İzolyasiya Edilmiş elektrik şitləri

Члены команды специалистов

Сертифицированная компания

Качественная работа

7/24 поддержка