Weak Flow Works

What is a ventilation system?

Ventilation system is a system that allows fresh air to space, buildings and workplaces. With ventilation systems, you can ensure that people are in a healthier and more comfortable environment.
In addition, you can ensure that products, devices, foods and materials are protected from moisture and humidity.
Ventilation systems are indispensable. Because the rate of air pollution in our country is high. Therefore, these systems must be used to prevent the unconscious mixing of polluted air into the atmosphere. Thanks to ventilation systems;

• Təmiz və təmiz hava, ətraf mühitin davamlı yenilənməsi,
• Hava çirkləndiricilərinin təmizlənməsini təmin etmək,
• İstiliyi, rütubəti və rütubəti rahat səviyyədə saxlamaq,
• Yanğın, partlayış və digər təhlükələrin azaldılması,
• Ətraf mühitdə istənməyən hava axınlarının qarşısının alınması,
• Kokunun, buxarın və hissəcikli havanın ətraf mühitə və atmosferə qarışmasının qarşısını alır.

Specialist team members

Certified company

Quality work

7/24 support